Použitie strešného systému

 

šikmé konštrukcie sedlové, pultové a valbové

stropnej konštrukcie

dodatočné zateplenie striech

 

 

 

Výhody strešného systému

 

montáž nevyžaduje odstránenie krytiny

jednoduchá montáž svojpomocou

vytvorení termo a hydroizolácie

prirodzená absorpcia vody a pár, nízka difúzia

možnosť realizácie priebežnej údržby

 

 

 

strercha