Strešný izolačný systém
montáž bez nutnosti použitia folií a parozábran

 

Odvetrané izolačné systémy slúžia na termo a hydroizoláciu strešných konštrukcií. Montáž je vykonávaná uložením polystyrénových tvaroviek medzi krokvy a klieštiny bez nutnosti použitia fólie a parozábrany. Izolačné EPS tvarovky sú opatrené žliabkom pre odvod kondenzátu, šikminy na prekrytie spojov a drážkami pri zámkovej late. Rastrovaním tvaroviek umožňuje prevedenie silnovrstvých vápennocementových omietok armovaných stavebným pletivom Restylen.

 

pdf Kompletní prospekt

 

strešná izolace