Sieťová rozperka
kotviaca technika nielen pre izolačné systémy

 

Kotvenie sieťovými rozperkami je patentovo chránené technológiou, ktorá je založená na zapenení kovového zvitku so štvorcovými okami montážnou polyuretánovou penou, prípadne expanzným lepidlom.

 

Takto vytvorený kotviaci spoj sa vyznačuje:

 

vysokou priľnavosťou, bez ohľadu na súdržnosť podkladu
(min. 450 N na jednu rozperku)

v izolačnom súvrství nevytvára tepelné mosty

zastáva funkciu distančnej, dilatačnej aj fixačnej

 

 

 

PDF Kompletní prospekt Síťová rozpěrka - kotva

 

 

 

sietova rozperka