Bezkontaktné izolačné systémy
renovácie - sanácie - zatepľovanie

 

Bezkontaktné technológie realizované spoločnosťou IB MONT s.r.o. sú výsledkom dlhoročného vývoja a výskumu v oblasti stavebných izolácií. Tým, že nové riešenia rešpektujú fyzikálne a prírodné zákony, sú vhodné do súčasných podmienok typických klimatickými zmenami.

 

Charakteristickým znakom týchto českých, patentovo chránených technológií, je vytváranie difúznej vzduchovej medzery medzi izolačnou vrstvou (penovým polystyrénom EPS) a stavebnou konštrukciou a to bez použitia podkladových konštrukcií.


Na vytvorenie funkčnej vzduchovej medzery sú využívané špeciálne technológie kotvenia sieťovými rozperkami, zapenenými polyuretánovou penou. Tento univerzálny postup umožňuje ukotvenie izolačných vrstiev na akýkoľvek podklad, bez ohľadu na jeho súdržnosť, rovinatosť a pod s maximálnou garanciou prídržnosti a bez rizika vzniku tepelných mostov.

 

Význam vzduchovej medzery v izolačnom súvrství


Difúzna vzduchová medzera je neoddeliteľnou súčasťou bezkontaktných izolačných technológií a jej vytváranie je chránené úžitkovým vzorom UV 11 163.

 

V izolačnom súvrství plní zatvorená vzduchová medzera radu funkcií. Zvyšuje tepelný odpor celého súvrstvia, čím šetrí spotrebu pevného izolantu až o 20%. Vytvára difúznu a hydroizolačnú vrstvu a zvyšuje infiltračnú schopnosť celého súvrstvia, čo eliminuje výskyt plesní a rias ako v interiéri tak v exteriéri.

 

Umožňuje kontrolu a následnú sanáciu stavebné konštrukcie pod izolantom pomocou technologických sond. Vytvára ochranu proti prehrievaniu solárnou energiou. Otvorením vzduchových medzier možno odvetrávať zavlhnuté stavebné konštrukcie.

 

Kotvenie sieťovými rozperkami

 

je založené na zapenení kovového zvitku so štvorcovými okami montážnou polyuretánovou penou prípadné expanzným lepidlom. Takto vytvorený kotviaci spoj sa vyznačuje vysokou priľnavosťou bez ohľadu na stav podkladu. Rozperka plní v izolačnom súvrství funkcie fixačné, dištančné aj dilatačné.

 

Oproti PE tanierovým hmoždinkám nevznikajú pri kotvení sieťovými rozperkami tepelné mosty. Pri montáži bezkontaktných izolačných systémov kvalifikovanými pracovníkmi preškolenými na realizáciu týchto izolácií nahrádza sieťová rozperka plne lepiacu vrstvu a znižuje spotrebu stavebnej chémie, čo znižuje riziko tzv syndrómu chorých budov.

 

Kotvenie izolačných súvrství sieťovými rozperkami bez použitia lepidiel umožňuje po dožití stavby separáciu stavebnej sutiny a následnú opakovanú recykláciu pevného izolantu EPS.

 

pdf Komplexný prospekt - Bezkontaktné izolácie

Rozperka

 

bezkontaktná izolacia

 

sieťová rozperka