Systém podlahového vykurovania
optimálna tepelná pohoda

 

Vykurovanie domov a bytov je neoddeliteľnou súčasťou bývania. Zvlášť v súčasnej dobe klimatických zmien narastá význam optimálneho technického riešenia vykurovacích systémov a médií. Vytvárať zdravotne nezavadné interiérové podmienky umožňuje systém podlahového, stenového a stropného vykurovania.

 

Význam technológie spočíva v tom, že vykurovacie prípadne chladiace médium pôsobí menšou intenzitou celoplošne na vnútorné povrchy zvislých a vodorovných konštrukcií. Kombináciou izolačnej a reflexnej vrstvy tak optimálne znižuje prúdenie ohrievaného alebo chladeného vzduchu v interiéri. Technické riešenie systému výrazne znižuje energetickú náročnosť stavieb a zároveň prispieva k optimálnej pohode bývania.

 

pdf Kompletní prospekt

 

Systém podlahového vykurovania