Střešní izolační tvarovky


jsou vyraběny přímo na míru dle roztečí mezi krokvemi. Tvarovky jsou z vnější strany opatřeny žlábky pro odvod kondenzátu vznikajícího mezi izolací a střešní krytinou. Ze strany interiéru jsou tvarovky opatřeny drážkami pro zámkové latě, jimiž se tvarovka zajišťuje na krokve.

 

Tvarovky mohou být dle požadavku zákazníka opatřeny rastrováním, které umožňuje v kombinaci s armovacím pletivem Restylen nanesení silnovrstvých jádrových omítek.

 

Strešná izolačná EPS tvarovka

 

EPS 70 a EPS 100 podľa ČSN 13 163

hrúbka, 80 mm a viac

šírka do 980 mm

dĺžka do 1920 mm

povrchový raster pre silnovrstvé omietky

strecha tvarovka

 

Tepelně izolační vlastnosti střešního systému

 

Izolant Tloušťka izolantu Součinitel prostupu tepla U Tepelný odpor R Součinitel tepelné vodivosti
EPS 100S 100 mm 0,35 W/m2K 2,700 m2.K/W 0,037 W/m.K
EPS 100S 120 mm 0,29 W/m2K 3,240 m2.K/W 0,037 W/m.K
EPS 100S 140 mm 0,25 W/m2K 3,780 m2.K/W 0,037 W/m.K
EPS 100S 160 mm 0,22 W/m2K 4,320 m2.K/W 0,037 W/m.K
EPS 100S 180 mm 0,20 W/m2K 4,860 m2.K/W 0,037 W/m.K

 

Difúze vodních par

 

Srovnání difúzního toku okrajové podmínky obytné místnosti:

Konstrukce běžná g = 4,71.10-9[kg.m-2.s-1] 1x

Konstrukce IBMONT g = 43,39.10-9[kg.m-2.s-1] 9,2x

Střešní izolační systém je 9,2x propustnější pro vodní páru než konstrukce běžné s foliemi.