Výhody systému PRESCOT

PRESCOT
   
Životnosť Čím je materiál starší, tým sú jeho pevnostné parametre lepšie.
   
Ekologická nenáročnosť Žiadna tepelná spotreba pri výrobe ide ruku v ruke s rešpektom k prírode a nízkou cenou pre koncového zákazníka. Plná recyklovateľnosť dáva garancie o rešpekte k prírode do budúcnosti.
   
Variability použitia Od rodinných domov až po priemyselné stavby, garáže, ploty a športové haly.
   
Materiálne a finančné úspory Nízka cena.
   
Ľahká, pevná konštrukcia Vysoká únosnosť pri nízkej hmotnosti.
   
Bezpečnostné hľadisko Odolnosť voči násilnému vniknutiu.
   
Odolnosť voči poveternostným vplyvom Nevznikajú trhliny, a tým ďalšie náklady na opravu stavby, stavba je mimoriadne pevná, materiál sa nemelí.
   
Zvuková izolácia

Radi by sme vyzdvihli výhodu tepelno-izolačných vlastností betónových tvárnic v kombinácii s moderným izolačným materiálom. Ich spracovanie a tvarovanie dodáva postavenej stene vynikajúce vlastnosti. Dnes je už bežné používanie tepelnej izolácie ma zateplenie novostavby. Môžeme si vybrať z rôznych systémov, my uprednostňujeme sendvičový. Hrúbka tepelnej izolácie sa navrhuje podľa požiadavky investora spravidla tak, aby koeficient tepelno-izolačného odporu bol na úrovni R = 4 - 6.

 

Stavby postavené z presných betónových tvárnic zahraničný odborníci odporúčajú izolovať z interiérovej strany. Vyžaduje si to nižšie investičné náklady a aj podstatne nižšie náklady na bývanie. Interiérová tepelná izolácia vám zabezpečí úsporné kúrenie a iba v čase, keď budete doma. Zásadne rieši aj problém studenej steny, nemusíte sa báť kondenzácie vodných pár na stene ako v prípade vonkajšej izolácie, kedy je nutné vykurovať dom 24 hodín denne.